Home Photos

» Barcelona
           Apartman   [14 pictures]
Our apartment - Náš apartman
           Barceloneta   [28 pictures]
           Gaudí   [14 pictures]
Mostly Sagrada Família - Hlavně Sagrada Família
           Montjuïc   [22 pictures]
Poble Espanyol, the Spanish village and the Castell, the fortres - Poble Espanyol, španělská vesnice a Castell, pevnost
           Olympic park   [9 pictures]
Olympic park at the Mount Montjuïc - Olympijský park na hoře Montjuïc
           Park Güell   [40 pictures]
           The rest   [35 pictures]
The rest which did not fit into the previous labels - Zbytek, který se nedal zařadit do předchozích kategorií